List of Faculty 2019-2020 | Annamacharya College of Pharmacy | Top Pharmacy College Rajampet

List of Faculty 2019-2020

1. Dr. D. Swarnalatha

2. Dr. P. Dwarakanatha Reddy

3. Dr. T. S. M. Saleem

4. Dr. K. Adinarayana

5. Dr. C. Surya prakash Reddy

6. Dr. M. Deepa

7. Dr. S. Prasanthi

8. Mr. M. Madhu

9. Mr. V. Chinni Krishna

10. Mr. R. Pradeep Kumar

11. Mr. M. Praveen Kumar

12. Mr. E. Gireesh Kumar

13. Mrs. P. Anitha

14. Mr. V Sarovar Reddy

15. Mrs. B. Nirmala Devi

16. Mr. S.Mohanaraghupathy

17. Mr. Y. Pradeep Kumar

18. Mr. S. Chand Basha

19. Ms. A Sushmitha

20. Mrs. C. Prashanthi

21. Dr. D. Girirajashekar

22. Dr. N. Raghavendra Naveen

23. Mr. M. Chanti Naik

24. Mr. U. Narasimhulu

25. Mr. S. Sudhakar

26. Ms. Shaik Heena

27. Mr. M. Chakrapani

28. Ms. A. Udaya

29. Ms. T. Jyotshna

30. Ms. Sravana Jyothi

31. Ms. A. N. Anusha Reddy

32. Ms. A. Chandana

33. Dr. K. Haneefa

34. Mrs. S. Raja Rajeswari

35. Ms. T. Vamsi Gayathri

36. Mrs. B. Gowthami

37. Mr. J. Nagendra Babu

38. Mr. Jakeer Hussain

39. Ms. Sravana Kumari

40. Ms. D. S. Priyanka

41. Mr. S. Ashok

42. Mr. A. Surya Prakash

43. Dr. B. Niveditha

44. Mr. M. Nagendra

45. Dr. M. Sireesha

46. Dr. B. Vinuthna

47. Dr. T. Anusha

48. Dr. M. Pramod Kumar

49. Mrs. N. Harika

50. Ms. G. Umadevi